ads
  ads

  در اتاق خبر دنبال کنید...

  Latest News Room
  تست استعدادیابی کلیفتون
  ۲۵ آذر

  تست استعدادیابی کلیفتون

  تست استعدادیابی کلیفتون آقای دونالد کلیفتون که به پدر روانشناسی نقاط قوت ، معروف است ؛ در سال 1988 موسسه ای به نام گالوپ را خریداری کرد که نزدیک به 30 سال در راستای کشف استعداد مردم و ساختن یک تست استعدادیابی فعالیت می‌کرد....

  260

  دُرسا, رشد فردی

  coaching-1

  مزاج شناسی و بررسی انواع آن
  ۱۵ آذر

  مزاج شناسی و بررسی انواع آن

  مزاج شناسی و بررسی انواع آن احتمالاً برای همه ما پیش آمده باشد که در جمعی چیزی می‌خوریم یا فعالیتی را انجام می‌دهیم که سازگاری آن‌چنانی‌ای با ما ندارد و در نهایت فردی از جمع، جمله‌ای را به‌عنوان علت این...

  260

  دُرسا, رشد فردی

  coaching-1

  مهارت های پایه برای ورود به بازارکار
  ۱۱ آذر

  مهارت های پایه برای ورود به بازارکار

  مهارت های پایه برای ورود به بازارکار تعریف مهارت چیست؟ ابتدا باید تعریفی از مهارت داشته باشیم تا بتوانیم به این بپردازیم که چه مهارت هایی مورد نیاز بازار کار است. میتوان گفت تخصص و توانایی در یک زمینه خاص...

  راهکاری برای افزایش بهره وری
  ۸ آذر

  راهکاری برای افزایش بهره وری

  راهکاری برای افزایش بهره وری زمانی که بتوانیم بدون افزایش هزینه‌ها، میزان خروجی سازمان را بیشتر کنیم یا بدون تغییر میزان خروجی، هزینه‌ها را کاهش دهیم، یعنی بهره وری سازمان ما رشد کرده است. در ادامه سطوح مختلف بهره وری...

  84

  دُرسا, رشد فردی

  coaching-1

  chat
  0