تاثیر انگیزه بر روند تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی :دُرسا, رشد تحصیلی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ coaching-1 91
تاثیر انگیزه بر روند تحصیلی دانش آموزان

تاثیر انگیزه بر روند تحصیلی دانش آموزان

انگیزه به معنای داشتن شوق، انرژی و علاقه‌مندی برای انجام یک کار یا رسیدن به یک هدف است. انگیزه می‌تواند به عنوان نیروی درونی که فرد را به سمت اهدافش حرکت می‌دهد، تعریف شود. انگیزه می‌تواند از منابع مختلفی مانند خواسته‌ها، ارزشها، آرزوها، نیازها، انتظارات و تجربیات قبلی فردشأت گیرد.

انگیزه می‌تواند در زمینه‌های مختلف زندگی مااثیرگذار باشد، از جمله تحصیل، شغل، ورزش،روابط شخصی و هدف‌های شخصی. انگیزه می‌تواند به فرد کمکند تامشکلات و چالش‌ها را پشت سر بگذارد، تلاش بیشتری برای رسیدن به اهداف خود بکند و احساس رضایت و خوشبختی بیشتری داشته باشد.

انگیزه ممکن است از منابع داخلی یا خارجی فرد نشأت گیرد. منابع داخلی شامل عواملی مانند علاقه، عشق ، احساس توانایی و خودکارآمدی، ارزش‌ها و اهداف شخصی هستند. منابع خارجی شامل پاداشها، تشویق‌ها، تقدیر تمجید از دیگران و فرصت‌های رشد و پیشرفت میباشند.

انگیزه می‌تواند متغیر و تغییرپذیر باشد و در طول زمان تغییر کند.

رابطه انگیزه و رشد درسی در فرایند یادگیری دانش‌آموزان بسیار مهم است. انگیزه به عنوان یک عامل داخلی، نقش مهمی در تعیین سطح عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد. هنگامی که دانش‌آموزان انگیزه قوی برای یادگیری دارند، احتمالاً بهترین تلاش خود را در کارهای درسی خواهند کرد و به طور مستمر تلاش می‌کنند تا بهبود یابند.

انگیزه می‌تواند به دو صورت داخلی و خارجی باشد.انگیزه داخلی به معنای انگیزه‌ای است که از درون دانش‌آموز نشات می‌گیرد، مانند علاقه و عشق به یادگیری، تلاش برای دستیابی به اهداف شخصی و احساس رضایت از پیشرفت خود. انگیزه خارجی به معنای انگیزه‌ای است که از عوامل خارجی مانندپاداش‌ها، تشویق ها و تحسین‌ها نشات می‌گیرد.

رشد درسی به معنای پیشرفت و بهبود در عملکرد تحصیلی است. وقتی دانش‌آموزان انگیزه قوی برای یادگیری دارند،حتمالاً به طور فعال تلاش می‌کنند تا مهارت‌ها و دانش خودا در حوزه‌های مختلف تقویت کنند. این تلاش‌ها منجر به رشد درسی میشود و باعث بهبود عملکرد تحصیلی و دستیابی به نتایج بهتر می‌شود.

بنابراین، انگیزه قوی و پایدار در دانش‌آموزان می‌تواند به رشد درسی و بهبود عملکرد تحصیلی آن‌ها کمک کند.

انگیزه یکی از عوامل مهم در تحصیلات و روند تحصیلی است. تاثیر انگیزه بر روند تحصیلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند متفاوت باشد. در زیر تاثیرات مهم انگیزه بر روندحصیلی را بررسی می‌کنیم:

1.فزایش تلاش:

انگیزه قویی‌تواند باعث افزایش تلاش ووشش دانشآموزان در تحصیل شود. آنها به دنبال دستیابی به هدف‌های خود هستند و برای رسیدن به آنها تلاش میکنند.

2. حفظ تمرکز:

انگیزه قوی می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا تمرکز خود را درسی و تحصیلی حفظ کنند. آنها به دلیل انگیزه قوی، تمایل بیشتری به مطالعه و پیگیری درس‌ها ووضوعات دارند.

3. ارتقای عملکرد:

انگیزه می‌تواند بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تسهیل کند. زمانی که دانش‌آموزان انگیزه قوی دارند، بهترین خود را در تحصیلات نشان می‌دهند و برای بهبود عملکرد خودلاش می‌کنند.

4. افزایش استمرار:

انگیزه می‌تواند باعثفزایش استمرار در تحصیلات شود. زمانیه دانش‌آموزان انگیزه قوی دارند، بهختی از تحصیلات دسترنمی‌دارند و تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند.

5. ایجاد رضایت:

انگیزهی‌تواند به دانش‌آموزان رضایت و خشنودی از فرآیند تحصیلی خود را بخشیده و از تحصیلات لذت ببرند.

 

عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی

عوامل گوناگونی می توانند بر انگیزش تحصیلی فرد تاثیر بگذارند. در این مقاله قصد داریم به تاثیر سه مولفه مهم در اهمیت شکل گیری انگیزه تحصیلی دانش آموزان بپردازیم. هدف ها، علایق و خودپنداره ها 3 عامل بسیار مهم در انگیزش تحصیلی دانش آموزان می باشند که به بررسی  هرکدام می پردازیم و شما ضرورت داشتن انگیزه تحصیلی در نوجوانان را می توانید درک کنید.

 

هدف

هدف عبارت است از نتیجه ای که یک فرد برای دستیابی به آن کوشش می کند. رفتار هدفدار باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود. زیرا توجه فرد را در تکلیفی که باید انجام دهد بالا می برد و موجب کشف راهبردهای جدید برای رسیدن به هدف می شود. نوع هدف هایی که فرد برای خود انتخاب می کند در انگیزه او تاثیر می گذارد. تحقیقات نشان می دهد هر چه هدف های مشخص شده درجه دشواری متوسطی داشته باشند و دسترسی به آن ها در آینده نزدیک میسر باشد، انگیزش و پیگیری بیشتری به همراه دارند. در این قسمت می توانید به اهمیت انگیزه تحصیلی برای دانش آموزان پی ببرید.

 

اگر دانش آموزی در انتخاب هدف خود مشکل دارد، باید به او کمک کرد تا بتواند هدفی برای خود انتخاب کند. مثلا با نشان دادن الگوهای موفق به او، می توان مسیر تحصیلی دانش آموزان را مشخص کرد و به آن ها انگیزه بخشید. خصوصا در سنین نوجوانی که معمولا با سردرگمی هویتی همراه است و خیلی از دانش آموزان بیش از اینکه بخواهند وقت خود را برای مطالعه بگذارند، ترجیح می دهند وقت خود را با همسالان خود بگذرانند که این مسئله گاهی منجر به انحراف می شود. اما والدین آگاه می توانند با مدیریت روابط فرزندشان و آگاهی دادن به نوجوانان برای انتخاب هدف درست برای آینده به آن ها در این مسیر کمک کنند که روش موثر در انگیزش تحصیلی نوجوانان نیز محسوب می شود.

علاقه

سطح انگیزه تحصیلی دانش آموزان با علایق آن ها نیز در ارتباط است. طبق تحقیقات انجام شده، علاقه اندک به درس باعث افت انگیزه دانش آموزان می شود. هر چه علاقه دانش آموز به درس بیشتر باشد، یادگیری او نیز عمیق تر و پایدار خواهد شد. بخش عمده علاقه مند کردن دانش آموزان به درس بر عهده معلمان است که با روش های خلاقانه تدریس می توانند دانش آموزان را به درس و مدرسه علاقه مند کنند.

 

عوامل زیادی در بی علاقگی دانش آموزان به مدرسه و درس وجود دارد. مثل سختگیری های بیش از حد والدین، رفتارهای بد معلمان، تنبیه و سرزنش بیش از حد و… در مقابل عوامل خیلی ساده ای در شکل گیری علاقه دانش آموزان به معلم، مدرسه و مطالعه کردن وجود دارد. تشویق کلامی که برخی از معلمان خیلی کم از آن استفاده می کنند، یکی از فاکتورهای موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.گاهی دانش آموزان به خاطر علاقه به یک معلم سعی در یادگیری بیشتر دروس می کنند. روابط معلم و دانش آموز می تواند نقش مهمی در انگیزش تحصیلی در دانش آموزان و یادگیری دروس داشته باشد.

خودپنداره ها

انگیزش تحصیلی دانش آموزان متاثر از خودپنداره های آنان نیز هست. اینکه دانش آموزان چه تصوری درباره خود و استعدادها و توانایی های فردی و کارآمدی خود دارند، در تعیین هدف و میزان موفقیت و شکست آن ها موثر است. مثلا افرادی که فکر می کنند توانایی آنان ثابت و تغییر ناپذیر است، نمی توانند اهداف بزرگتری را برای خود انتخاب کنند. برعکس، آنان که توانایی خود را تغییرپذیر و افزایش یابنده می دانند، اهداف بزرگ تری را پیش روی خود قرار می دهند. پیش بینی چگونگی نتایج رفتار، عامل مهمی در انگیزه تحصیلی افراد است. آلبرت بندورا این پیش بینی را “خود کارآمدی” می نامد و آن را اعتقاد به توانایی خود برای سازمان دادن و اجرای فعالیت های لازم برای دستیابی به هدف معین تعریف می کند.

 

تهیه و تولید : آکادمی دُر دانش

coaching-1

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
chat
0